fbpx

Galopująca inflacja czy widmo kryzysu gospodarczego wpłynęły na zmianę potrzeb pracowników. A w konsekwencji również na benefity pozapłacowe. Jakie dodatki są teraz pożądane przez Polaków? Jak do zmiany benefitów przekonać zarząd? Na te i wiele innych pytań staraliśmy się odpowiedzieć w trakcie naszego kwietniowego webinaru. Jego gościem był Norbert Marek – People&Culture Partner w HR Hints oraz trener umiejętności miękkich. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem najważniejszych informacji z tego wydarzenia!

Dlaczego dziś rozmawiamy o benefitach

pozapłacowych?

Odpowiedź jest całkiem prosta – benefity pozpałacowe są kluczowym elementem polityki doceniania w firmach, systemów motywacyjnych, a także programów wellbeingowych. Odpowiednio dobrane mają wpływ na sferę zdrowotną, jak i finansową pracowników.

Badania pokazują również, że benefity są istotnym elementem usprawniającym rekrutację w firmach. Jest jednak pewien haczyk – co trzecia osoba twierdzi, że ma gorsze benefity niż pracownicy w firmach konkurencyjnych. Czy to oznacza, że benefity oferowane przez firmy nie są spójne z oczekiwaniami pracowników?

Czy potrzebna jest rewizja benefitów w firmie? 

Podczas jednej z rozmów z partnerem biznesowym Norberta padło pytanie: „Czy konieczna jest rewizja benefitów?”. Warto zastanowić się, co działa, a co nie. Co z tego, że firma oferuje benefity, jeśli pracownicy z nich nie korzystają, bo nie spełniają ich potrzeb? Taka sytuacja może prowadzić do frustracji i spadku zaangażowania.

Rozważmy więc sytuację, w której pracodawca zrozumie potrzeby pracowników i dostosuje do nich benefity. Jeśli firma jest w stanie zapewnić swoim pracownikom rzeczy, na których im zależy, mamy do czynienia z sytuacją win-win dla obu stron.

 pozapłacowyc

Jak benefity wpływają na model biznesowy

organizacji?

Pytanie, które Norbert bardzo często zadaje na spotkaniach z pracownikami, dotyczy ich świadomości na temat źródeł dochodu ich organizacji. “Czy wiesz, w jaki sposób Twoja firma zarabia? Jakie są jej główne źródła przychodów?” Może wydawać się to nieistotne w kontekście dyskusji o benefitach, ale jeśli mówimy o skutecznym zarządzaniu budżetem na benefity, to jest to kluczowy aspekt.

Zrozumienie modelu biznesowego firmy jest istotne dla każdego działu, w tym działu HR. Benefity pozapłacowe powinny wspierać cele organizacji na poziomie biznesowym, na poziomie strategii długofalowej oraz realizacji misji i wizji.

W tym kontekście, warto zadać sobie pytanie: w jaki sposób benefity, które oferujemy, wpływają na nasz biznes, długoterminowe cele oraz kształtowanie się kultury organizacyjnej.  

Jakie są kluczowe wyzwania HR w kontekście benefitów?

Kiedy rozmawiamy o benefitach, kluczowe są wyzwania, z którymi obecnie muszą zmierzyć się działy HR. Musimy pamiętać, że świat się zmienia, a wraz z nim zmienia się nasze środowisko biznesowe. Dwa lata temu wprowadzono nowe pojęcie – BANI, czyli Brittle, Anxious, Non-linear i Incpreceptible. Opisuje ono świat jako kruchy, niespokojny, nieliniowy i niezrozumiały.

Trendy na rynku: benefity finansowe 

Aktualnie coraz więcej firm decyduje się na dofinansowania współpracy z ekspertami czy wsparcia inicjatyw na rzecz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Takie działania mogą stanowić istotne wsparcie dla zdrowia psychicznego i ogólnego samopoczucia pracowników. Kluczowe jest jednak skupienie się na benefitach, które są faktycznie potrzebne i są istotne dla pracowników – te powinny stanowić priorytet.

Wśród beneficjów, które cieszą się obecnie dużą popularnością, znajdują się tzw. benefity finansowe. Z jednej strony, stanowią one realne wsparcie dla budżetu pracownika w obliczu rosnącej inflacji i cen. Z drugiej strony, mogą też pełnić rolę alternatywy dla podwyżki, szczególnie w sytuacji presji płacowej. Przykładowo, oszczędzanie na codziennych wydatkach, takich jak jedzenie, może okazać się istotnym wsparciem dla domowego budżetu. Sszczególnie w sytuacji rosnących cen żywności.

Oczywiście, warto pamiętać, że nie wszystkie grupy pracowników będą w równym stopniu zainteresowane tego rodzaju wsparciem. W niektórych sektorach, gdzie konkurencja o specjalistów jest duża, benefity finansowe mogą nie stanowić wystarczającej zachęty. Niemniej jednak, dla wielu pracowników, dodatki te mogą być cennym uzupełnieniem wynagrodzenia.

W tym kontekście, warto podkreślić rolę pracodawcy, który dzięki swojej sile negocjacyjnej, może uzyskać korzystne warunki benefitów dla swoich pracowników. Takie działanie nie tylko przyczyni się do zwiększenia zaangażowania pracowników, ale także może wpłynąć na zwiększenie ich lojalności i zadowolenia z pracy.

Indywidualizacja benefitów

Kolejnym istotnym aspektem jest indywidualizacja benefitów. Przykładowo, warto rozważyć dostosowanie poziomu dofinansowania do stażu pracy czy trybu pracy. W firmie produkcyjnej, gdzie część pracowników musi pracować w nocy czy na długie zmiany, takie podejście może okazać się szczególnie korzystne.

Jednak, z drugiej strony, istotne jest, aby takie zróżnicowanie nie prowadziło do dyskryminacji. Dlatego też, podczas planowania strategii benefitowej, warto dokładnie przeanalizować specyfikę pracy poszczególnych działów oraz potrzeby pracowników.

Fokus na rozwój pracowników

Inwestowanie w rozwój członków zespołu jest elementem, który przynosi korzyści obu stronom – pracownikom i organizacji. Kompetencje, które są rozwijane w ramach organizacji, mogą być kluczowe dla jej funkcjonowania, a jednocześnie pomagają pracownikom w ich karierze zawodowej.

Coraz częściej widzimy organizacje, które tworzą rozbudowane ścieżki kariery, określają konkretne profile kompetencyjne, organizują różnego rodzaju szkolenia i programy rozwojowe dla swoich pracowników. Można powiedzieć, że rozwój pracowników jest niejako benefitem, który przynosi długotrwałe korzyści. A dodatkowo wspiera budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy.

Benefity i kultura organizacyjna

Następnym aspektem do przemyślenia jest pytanie, jak benefity pozapłacowe wpływają na kulturę organizacyjną. Czy różnicowanie tych świadczeń ze względu na dostępność, specyfikę lub staż pracy pracownika przyczynia się do budowy pożądanej kultury w organizacji? Jeżeli nie, może warto skupić się na innych obszarach.

Na przykład, jeden klientów Lunching z branży produkcyjnej zdecydował się na zróżnicowanie benefitów. Mimo to podstawowa wartość dofinansowania posiłków była na tyle satysfakcjonująca, że każdy może zamówić w jego ramach jedzenie. Najwyższa wartość dofinansowania trafiła to pracowników z dłuższym stażem oraz wykonujących swoje obowiązki w systemie zmianowym. To było ważne dla osób pracujących na nocnych zmianach, które są z natury bardziej obciążające dla organizmu. 

Programy zdrowotne – czy są one skierowane do wszystkich pracowników?

Wielu pracodawców wprowadza programy prozdrowotne jako część pakietu benefitów. Ale czy są one naprawdę skierowane do wszystkich pracowników? Badania pokazują, że 40% pracowników uważa, że takie działania są często skierowane do entuzjastów zdrowego stylu życia, a nie do nich.

Jako pracodawcy, musimy przemyśleć, jakie są nasze wartości i na czym chcemy budować tożsamość organizacyjną. Powinniśmy zbadać, z jakimi trudnościami i problemami borykają się nasi pracownicy i dostosować programy zdrowotne do tych potrzeb.

Czy istnieją uniwersalne benefity?

Niestety, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Benefity pozapłacowe powinny być elastyczne i dostosowane do potrzeb różnych grup pracowników. W jednej, nawet małej organizacji, te potrzeby mogą jednak znacznie się różnić.

Oczywiście istnieje kilka dodatków pozapłacowych, które odpowiadają na uniwersalne potrzeby człowieka np. jedzenie. Warto jednak za każdym razem wprowadzenie nowego dodatku pozapłacowego poprzedzić ankietą w zespole

Czy benefity pozapłacowe mogą wykluczać?

Oczywiście, niektóre benefity mogą nie odpowiadać wszystkim pracownikom. Na przykład, benefit związany z opieką nad dziećmi może nie być atrakcyjny dla pracowników, którzy nie są rodzicami. W takim przypadku, ważne jest, aby komunikować pracownikom, dlaczego wybrano dany benefit i jak przyczynia się on do celów biznesowych organizacji.

Jak przekonać zarząd do benefitów?

W trakcie kwietniowego webinaru pojawiło się wiele cennych uwag na temat tego, jak przekonać zarząd do nowych benefitów. Kluczowe jest pokazanie, jak benefity pozapłacowe wspierają realizację celów biznesowych i budowanie kultury organizacyjnej. Dodatkowo warto podkreślić, że każda inwestycja w tego typu świadczenia przynosi korzyści dla całej organizacji. 

Przy komunikowaniu zalet programów benefitów do zarządu, konieczne jest przedstawienie, z czego dokładnie wynikają te korzyści, jak wygląda proces wyboru oraz jak benefity będą wspierać budowę kultury organizacyjnej i realizację celów firmy.

Ważnym elementem jest także zrozumienie, że istnieje przestrzeń na wprowadzanie kolejnych benefitów, które będą zaspokajać potrzeby różnych grup pracowników. Nie ma jednego uniwersalnego benefitu, który by dogodził każdej osobie. Dlatego zawsze istnieje ryzyko, że niektórzy pracownicy mogą poczuć się niezadowoleni. Warto jednak podkreślić, że pracownicy są świadomi realiów biznesowych i rozumieją, że organizacja stara się zaspokoić potrzeby jak największej grupy.

Podczas rozmowy z zarządem warto także poruszyć temat różnic między grupami pracowników. W zależności od profilu organizacji, różne grupy pracowników mogą mieć różne potrzeby. Na przykład, benefity dla pracowników biurowych mogą wyglądać inaczej niż dla pracowników produkcyjnych. Specyfika pracy, profil osób oraz cele biznesowe mogą wymagać zastosowania różnych strategii.

Pamiętajmy, że pytanie „skąd to wiesz?” jest kluczowe. Wielokrotnie organizacje bazują na założeniach, a nie na rzeczywistych potrzebach pracowników. Dlatego tak ważne jest posiadanie danych i informacji, które potwierdzą, że dany benefit rzeczywiście jest potrzebny i będzie przynosił korzyści.

Podsumowując, przekonanie zarządu do wprowadzenia programu benefitów pozapłacowych wymaga dobrze przemyślanej strategii, jasnego przekazu oraz solidnych danych, które potwierdzą skuteczność takiego rozwiązania.

Jak w rozmowach z zarządem może pomóc Ci dostawca benefitów pozapłacowych?

Jeśli przygotowujemy się do rozmów z zarządem, warto zastanowić się, jak może pomóc nam dostawca benefitów. W przypadku Lunching są to nie tylko rekomendacje firm, ale i możliwość bezpośredniego skontaktowania się z dotychczasowymi klientami. Bardzo pomocne mogą okazać się: 

Włączanie pracowników do dyskusji o benefitach

Innym ważnym aspektem jest angażowanie pracowników w proces wyboru benefitów. Organizacje często wpadają w pułapkę ograniczania się tylko do tych dodatków, które uważają za najbardziej popularne lub najbardziej potrzebne. W rzeczywistości, wiele z tych benefitów może nie być w pełni wykorzystywana przez pracowników.

Z tego powodu, zalecamy organizacjom zestawienie wyników ankiet wewnętrznych z danymi zewnętrznymi, takimi jak informacje o benefitach oferowanych przez inne firmy. Może się okazać, że pracownicy myślą, że potrzebują pewnych benefitów, ale nie korzystają z nich w praktyce. Właśnie dlatego ankieta, zarówno z pytaniami zamkniętymi, jak i otwartymi, jest tak cenna.

Dodatkowo warto podkreślić znaczenie uświadomienia pracownikom, jakie benefity są dostępne na rynku. Często pracownicy nie są świadomi wszystkich możliwości. To może prowadzić do sytuacji, w której pracownik oczekuje benefitów, które niekoniecznie przynoszą wartość dla pracodawcy. Kluczem jest zatem znalezienie równowagi między potrzebami organizacji, a oczekiwaniami pracowników. Dobrze zbalansowany pakiet benefitów może znacznie wzmocnić kulturę organizacyjną i efekty biznesowe.

Pewny benefit na niepewne czasy

Jednym z benefitów pozapłacowych, które cieszą się dużą popularnością, jest dofinansowanie posiłków. Za takim rozwiązaniem przemawia kilka argumentów:

Zobacz nagranie z webinaru! 

Nie było Cię na webinarze? Nic straconego! Możesz pobrać bezpłatnie nagranie z tego wydarzenia