fbpx

Z badań agencji Deloitte wynika, że sfera finansowa jest źródłem stresu dla 61% Polaków. Na taki stan rzeczy wpływ ma z pewnością postępująca inflacja, a wraz z nią wzrost cen żywności czy rosnące raty kredytów. Nic dziwnego, że coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie rozwiązań z zakresu financial wellness, mających na celu zapewnienie równowagi finansowej pracowników. Zwłaszcza że największym motywatorem do zmiany zatrudnienia pozostaje nadal wysokość wynagrodzenie. Czym jest wellbeing finansowy i dlaczego warto wdrożyć działania w tym obszarze? 

Wellbeing finansowy – co to jest i dlaczego warto o niego zadbać?

Pojęcie wellbeingu finansowego (określonego zamiennie jako “financial wellness”) odnosi się do kondycji finansowej danego człowieka, która zaraz obok zdrowia fizycznego i psychicznego, składa się na jego poczucie dobrostanu.  W ostatnim czasie sfera ta uległa jednak znacznemu zachwianiu. Warto jednak podkreślić, że financial wellness to nie tylko odpowiednio wysoka wypłata czy atrakcyjny program premiowy. To pojęcie znacznie szersze odnoszące się do poczucia bezpieczeństwa finansowego oraz zdolności do radzenia sobie z obowiązkami budżetowymi i oszczędzaniem. 

Wellbeing finansowy jest niezwykle istotny w obecnym czasie. Stres związany z inflacją zastąpił niedawno odczuwany niepokój dotyczący pandemii. Drastyczny wzrost cen odbił się znacznie na naszych wydatkach i oszczędnościach, dlatego nie dziwi fakt, że działania w ramach financial wellness zyskują na popularności. Zwłaszcza teraz, gdy wielu pracowników uważa, że obecna pensja starczy im na mniej niż rok temu. Z takiego założenia wychodzi aż 76% osób, które wzięły udział w badaniach Pracuj.pl (“Nowe oblicze pracy”). 

80% ankietowanych zwraca uwagę na swoje wydatki z powodu inflacji (Pracuj.pl)

Dlaczego pracodawcy powinni zadbać o wellbeing finansowy swoich pracowników? Brak poczucia bezpieczeństwa w tym zakresie może skłaniać nas m.in. do poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia. A jak wiadomo, obecnie wiele firm zmaga się z problemami w ramach rotacji czy rekrutacji pracowników. Dodatkowo stres finansowy (jak każdy inny rodzaj stresu) przekłada się negatywnie na nasze funkcjonowanie zawodowe, a także kondycję psychiczną i fizyczną. Chroniczny niepokój może prowadzić do spadku efektywności, częstszych absencji czy poważnych zaburzeń (np. depresji). 

44% Polaków rozważa zmianę zatrudnienia z uwagi na wpływ inflacji (Pracuj.pl)

W interesie pracodawców leży więc zadbanie, aby stres ten niwelować. Rozszerzenie programów benefitowych o działania z zakresu wellbeingu finansowego wpłynie z pewnością korzystnie na wizerunek firmy na rynku oraz przekłada się na stabilność i poczucie bezpieczeństwa w zespole. 

Co wchodzi w zakres działań Financial Wellness? 

Na wellbeing finansowy składa się kilka elementów, które pozwalają pracownikom lepiej zarządzać wydatkami i realizować wyznaczone cele budżetowe. Poza rozmaitymi benefitami, które będą wspierać ich portfele (np. w sytuacji kryzysowej), kluczowa jest również odpowiednia edukacja ekonomiczna w tym zakresie. 

Niestety powszechna wiedza na temat osobistych finansów jest na dość niskim poziomie, chociaż sytuacja uległa ostatnio poprawie. O ile w 2019 roku Polska zajęła przedostatnie miejsce w Europejskim Raporcie Płatności Konsumenckich, to edycja z 2021 roku dowodzi, że niemal połowa Polaków podjęła kroki, aby poszerzyć swoją wiedzę ekonomiczną. W obliczu pandemii i inflacji coraz więcej z nas interesuje się tematyką finansową i śledzi na bieżąco informacje w tym zakresie. 59% Polaków przyznaje, że zaczęła przeglądać informacje na temat gospodarki i jej podstawowych wskaźników (Pracuj.pl).

51% respondentów uważa, że edukacja finansowa powinna zaczynać się już w szkole podstawowej (GPW i Warszawski Instytut Bankowości)

Obecnie na rynku dostępne są także rozmaite benefity pracownicze, które mają wspierać pracowników zarówno w poszerzaniu wiedzy ekonomicznej, jak i codziennych wydatkach. Wówczas wpływają nie tylko korzystanie na wellbeing finansowy, ale i wzrost motywacji wśród zespołu

Benefity pracownicze wpisujące się w wellbeing finansowy 

Zanim przejdziemy do omówienia przykładów benefitów pracowniczych, warto podkreślić, że program wellbeingu finansowego powinien być budowany w oparciu o realne potrzeby pracowników. Przed rozpoczęciem działań warto więc rozeznać się wśród zespołu, z jakimi wyzwaniami mierzy się w tej kwestii. Problemy i potrzeby mogą się bowiem różnić w zależności m.in. od zajmowanego stanowiska czy wieku. Za pośrednictwem anonimowej ankiety lub indywidualnych rozmów, powinniśmy ustalić, jakiego wsparcia finansowego potrzebują. Wśród pytań można więc poruszyć takie kwestie jak np.: 

Po rozpoznaniu głównych potrzeb i wyzwań, możemy dopasować benefity firmowe, które będą wspierać financial wellness zespołu. Oczywiście nie zastąpią one adekwatnego (względem doświadczenia i pełnionych obowiązków) wynagrodzenia. Mogą jednak wpływać korzystnie na poczucie bezpieczeństwa i nabycie przydatnych umiejętności w zakresie finansów osobistych. 

Webinary i doradztwo w zakresie finansów 

Tworząc program wellbeingu finansowego, warto rozważyć organizację webinarów czy szkoleń prowadzonych przez ekspertów z dziedziny ekonomii. Obecnie, gdy inflacja i podwyższone raty kredytów odbijają się na portfelach Polaków, poszukują oni rzetelnych źródeł wiedzy. Coraz więcej firm decyduje się więc na organizację spotkań, w ramach których pracownicy dowiedzą się np. jak chronić swoje finanse lub poprawić sytuację ekonomiczną. 

Webinary czy stacjonarne szkolenia powinny odpowiadać na realne problemy, zgłaszane przez zespół. Konieczne jest więc wcześniejsze ich rozpoznanie i trafne dopasowanie tematyki spotkania. Na rynku funkcjonuje kilka firm, zajmujących się tworzeniem dedykowanych programów edukacyjnych (np. platforma HappyMoney). 

Niskooprocentowane pożyczki 

To kolejny rodzaj benefitu pracowniczego, który doskonale wspiera wellbeing finansowy. Co ciekawe, w niektórych krajach zachodnich dostęp do niskooprocentowanych pożyczek od pracodawcy funkcjonuje już od lat. W Polsce o tego typu benefitach zrobiło się głośno za sprawą pandemii. Z uwagi na obecną sytuację możemy przypuszczać, że popularność tych rozwiązań będzie rosła. Jak taki benefit wpływa na wellbeing finansowy z perspektywy pracownika? 

Zwykle taka pożyczka odznacza się niskim oprocentowaniem (lub oprocentowaniem 0%), z kolei wysokość rat czy czas spłaty są dostosowane do możliwości danej osoby. Dodatkowo zakłada minimum formalności, przez co pracownik w krótkim czasie i bez problemu otrzymuje potrzebną kwotę. 

Inne benefity wspierające wellbeing finansowy 

Aby zadbać o wellbeing finansowy pracowników, warto również wdrożyć benefity firmowe, które uchronią ich budżet w obliczu rosnących cen np. żywności czy paliwa. Duże firmy coraz częściej decydują się na dopłaty do dojazdów lub uruchamianie programów, w których nagradzają pieniężnie pracowników za korzystanie z bardziej ekologicznych środków transportu np. rowerów (wówczas taki benefit wpływa również korzystnie na ich zdrowie). Już kilka lat temu na takie rozwiązanie zdecydowała się firma Blue Media.

Innym przykładem benefitu firmowego, który okaże się cennym wsparciem w obecnych czasach, jest dofinansowanie posiłków. Zważając na rosnące ceny żywności, dopłata do lunchu w pracy może odciążyć budżet pracownika. Dodatkowo dostęp do ciepłych posiłków wpływa korzystnie na zdrowie i motywację do pracy. 

Benefit lunchowy a ZUS

We wrześniu 2023 roku doszło do podwyższenia kwoty dofinansowania posiłków, zwolnionej ze składek ZUS. Wraz z nowelizacją rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej limit wzrósł ze 300 do 450 zł miesięcznie na pracownika. To odpowiedź m.in. na rosnące ceny żywności, o czym od lat alarmowały firmy chcące zapewniać posiłki swoim pracownikom.

Jeśli chcesz uzupełnić swój program wellbeingowy o benefit lunchowy, skorzystaj z naszej oferty. Lunching to nowoczesna aplikacja, dzięki której Twoi pracownicy zamówią pożywny posiłek z dofinansowaniem od pracodawcy.