fbpx

W ostatnim czasie termin “quiet quitting” królował w nagłówkach rozmaitych artykułów i branżowych publikacji. Bardzo często omawiany jest w kontekście zjawiska Wielkiej Rezygnacji oraz alarmujących danych na temat wypalenia zawodowego. Część ekspertów uważa jednak, że quit quitting to nic złego, a jedynie przejaw większej świadomości pracowników w kontekście równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Czym jest quiet quitting i jak rozpoznać to zjawisko w swoim zespole? 

Co to jest quiet quitting? 

Zgodnie z tłumaczeniem “quiet quitting” to ciche odejście, przy czym nie oznacza ono dosłownie całkowitej rezygnacji i porzucenia miejsca pracy. Według większości definicji zwrot ten odnosi się do osób, które ograniczają swoje codzienne zadania do tych wynikających z ich stanowisk. W skrócie: ani więcej, ani mniej. Polega więc na porzuceniu ambicji wykraczania poza podstawowe obowiązki. Pracownicy utożsamiający się z terminem quiet quitting podkreślają, że robią, to co do nich należy, ale przestali angażować się emocjonalnie w pracę. 

79% Polaków przyznaje, że angażuje się w swoje obowiązki zawodowe

37% dodaje jednak, że skupiają się tylko na formalnych zadaniach i unikają dodatkowych obowiązków (Pracuj.pl)

Termin “quite quitting” został zaproponowany przez Bryana Creely’ego, rekrutera korporacyjnego i trenera kariery. Wszystko zaczęło się od jego TikToka, który momentalnie stał się viralem, a jednocześnie pretekstem do dyskusji na temat poziomu zaangażowania i wypalenia zawodowego. O zjawisku quiet quitting w Polsce mówi się często jako o konsekwencji chronicznego stresu i wyczerpania psychicznego pracowników. Warto jednak zastanowić się, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy. Zdaniem wielu ekspertów quit quitting jest niczym innym jak postawieniem zdrowych granic w życiu zawodowym. 

Cicha rezygnacja czy troska o zdrowie i równowagę – w czym tak naprawdę tkwi problem? 

Najczęściej termin quiet quitting stosowany jest wobec pracowników, którzy pomimo tego, że wykonują swoje obowiązki, to widocznie tracą nimi zainteresowanie, nie podejmują nowych wyzwań i są mniej entuzjastycznie nastawieni do realizowanych projektów. Idąc tym tropem, od razu nasuwa się obraz osoby, która momentalnie rzuca wszystko i kończy pracę, gdy na zegarze wybija godz. 16. Problem jest jednak bardziej złożony i na pewno nie jest podyktowany lenistwem pracowników. 

35% pracowników przynajmniej kilka razy w tygodniu czuje się zmęczona po pracy

19% co najmniej kilka razy w tygodniu odczuwa zmęczenie jeszcze przed rozpoczęciem pracy (Benefit Systems)

Przyglądając się rozmaitym badaniom, widać związek między wypaleniem zawodowym a długim czasem pracy, a także niemożnością pogodzenia życia zawodowego z prywatnym. Do tego dochodzą nierealistyczne oczekiwania i brak poczucia doceniania ze strony pracodawcy. Stąd też część ekspertów zauważa, że quiet quitting nie stanowi problemu, a odnosi się do normalnej pracy. Robienia dokładnie tego, co wchodzi w zakres naszych obowiązków. 

Zdaniem dr Anny Kathariny Schaffner fakt, że tyle uwagi poświęcamy quiet quitting, potwierdza, jak znormalizowane stało się dodatkowe zaangażowanie pracowników. Zostawanie po godzinach czy realizacja projektów wykraczających poza zakres obowiązków są tak wszechobecne, że uważane są za coś oczywistego. Tak oczywistego, że rzadko spotykają się z dodatkową gratyfikacją czy pochwałą. 

Bez względu na to, czy quiet quitting postrzegamy jako predyktor wypalenia zawodowego, czy synonim normalnego trybu pracy, to po stronie firmy leży analiza, jak motywować zespół i stworzyć przyjazne środowisko pracy. 

Quiet quitting – jak zwiększać zaangażowanie zespołu?

Jeśli oczekujesz dodatkowego zaangażowania od Twojego zespołu, to sam musisz przekonać pracowników, że jest to dobra inwestycja ich czasu i uwagi. Nie można tego po prostu wymagać. Kult harówki odchodzi do lamusa. Zwłaszcza że firmy obecnie walczą o doświadczonych pracowników z odpowiednimi kompetencjami. 

Wsłuchaj się w potrzeby pracowników

Rozmowy w pracy nie powinny dotyczyć wyłącznie liczb, celów i wszelkich wskaźników dotyczących wydajności. Należy pytać pracowników, co można byłoby usprawnić w organizacji i co wpłynęłoby korzystnie na morale zespołu. Poza indywidualnymi rozmowami z pracownikami, warto również przeprowadzać ankiety m.in. na temat satysfakcji z benefitów czy wewnętrznej polityki firmy. Organizacja, w której funkcjonuje kultura dialogu, cieszy się lepszą komunikacją, usprawnieniem procesów decyzyjnych, a także zwiększonym zaangażowaniem zespołu. 

Work-life balance a quiet quitting

O koncepcji work life balance mówi się już od dawna. Dyskusja na temat quiet quitting tak naprawdę znowu się do niej odnosi. W końcu część z nas postrzega to zjawisko jako wyznaczenie zdrowych granic między życiem zawodowym a prywatnym. Jeśli dbasz o dialog w swoim zespole, powinieneś rozpoznać, czy zakres powierzonych zadań danemu pracownikowi jest możliwy do zrealizowania w ciągu standardowych godzin pracy. Czy być może konieczne jest rozszerzenie zespołu o nowych członków? To, że pracownik zostaje po godzinach lub towarzyszy mu chroniczny stres i natłok obowiązków, powinno być dla firmy alarmujące. Prowadzi bowiem do szybkiego wypalenia zawodowego. 

Motywuj i nagradzaj 

Jeśli pracownik angażuje się w dodatkowe projekty, chętnie podejmuje nowe wyzwania, wzmacniaj takie zachowania! Nie traktuj tego za coś oczywistego. To nie musi być zawsze premia czy drogocenne nagrody. Jak wynika z różnych badań, pracodawcy mają czasami problem z dawaniem (mogłoby się wydawać zwyczajnych) pochwał. Tymczasem, jeśli zależy nam, żeby taka postawa i zachowanie się powtarzały, musimy je wzmacniać. Wystarczy z czasów szkolnych przypomnieć sobie, jak działa warunkowanie instrumentalne. 

Jednak nagrody i pochwały to nie wszystko. Pracodawca nie będzie obawiał się o konsekwencje quiet quitting, jeśli jego zespół będzie miał motywację wewnętrzną do pracy. Czy firma może coś zrobić w tej kwestii? O sposobach na jej wzmacnianie pisaliśmy, w artykule poświęconym zaangażowaniu pracowników. Bardzo ważna jest jednak przy tym odpowiednia atmosfera i kultura organizacji.

Wspieraj wellbeing swoich pracowników 

Odpowiedzią na quiet quitting są również wszelkie działania wellbeingowe. Pracownicy będą bardziej zmotywowani i zaangażowani, jeśli będą cieszyć się dobrym samopoczuciem. Dotyczy to więc m.in. aspektu zdrowia psychicznego, odpowiedniej regeneracji po pracy czy regularnego odżywiania. Benefit w formie dofinansowania lunchu wpłynie nie tylko na zwiększoną efektywność i oszczędność czasu, ale pozwoli także na zintegrowanie zespołu. 

Zainteresował Cię ten wpis i chcesz wiedzieć więcej?