fbpx

Niemal połowa pracowników przyznaje, że przeniosłaby się do firmy oferującej wellbeing na lepszym poziomie.* Nic dziwnego, że coraz więcej organizacji decyduje się na wdrożenie działań, które mają na celu poprawę samopoczucia i zdrowia zatrudnionych osób. Aby osiągnąć wellbeing w pracy, należy jednak prawidłowo rozumieć jego znaczenie. W przeciwnym wypadku zaproponowane rozwiązania i benefity przyniosą jedynie pozorne korzyści. Czym jest wellbeing w miejscu pracy? 

Wellbeing – co to jest? 

W tłumaczeniu z języka angielskiego wellbeing możemy rozumieć jako poczucie dobrostanu. Pojęcie to należy jednak rozpatrywać holistycznie, biorąc pod uwagę m.in. zdrowie fizyczne, kondycję psychiczną i relacje społeczne. W dużym skrócie wellbeing to stan komfortu, zadowolenia i poczucia satysfakcji, co oczywiście wiąże się z odczuwaniem pozytywnych emocji. Z tego względu pojęcie to może być rozpatrywane subiektywnie, gdyż każdy z nas ma indywidualne potrzeby w wymienionych sferach.  

49% pracowników przeniosłaby się do innej firmy, gdyby ta zapewniałaby im wellbeing na wyższym poziomie (Akademia Human Power)

Nie oznacza to jednak, że nie da się wyróżnić kluczowych elementów, które składają się na dobrostan człowieka. Aby poznać pełną definicję wellbeingu, należy więc sięgnąć do teorii opisujących to zagadnienie. 

Definicja wellbeingu w ujęciu Instytutu Gallupa i psychologii pozytywnej 

O tym, czym jest wellbeing, rozpisywano się do tej pory w wielu poradnikach. Bez trudu znajdziemy więc szereg definicji, które w mniej lub bardziej szczegółowy sposób opisują to pojęcie. My skupimy się na dwóch podstawowych teoriach, które wskazują, że na poczucie dobrostanu składa się również wellbeing w pracy. 

Zacznijmy od modelu stworzonego przez Instytut Gallupa, który za pośrednictwem badań wyłonił 5 kluczowych elementów wpływających na stan zadowolenia i komfortu. Wszystkie wyodrębnione obszary odnoszą się także do środowiska zawodowego. Według Instytutu Gallupa wellbeing w pracy dzieli się na: 

  1. Purpose (cel) – a więc to, jaki mamy stosunek do realizowanych działań. Czy to, co robimy, uznajemy za istotne i czy mamy motywację do dalszych działań. 
  2. Social (relacje) – obszar odnoszący się do kontaktów ze współpracownikami. Czy relacje w pracy charakteryzują się otwartością, zaufaniem, uczciwością, tolerancją itd.
  3. Financial (finanse) – coraz częściej mówi się o wellbeingu finansowym w kontekście dobrostanu. Pracownik musi otrzymywać adekwatną (co do wykonywanych obowiązków i sytuacji na rynku) pensję, aby mieć poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.
  4. Community (społeczność) – poczucie przynależności do organizacji i więzi z zespołem. 
  5. Physical (zdrowie fizyczne) – odpowiednia regeneracja organizmu, zbilansowana dieta, brak chorób cywilizacyjnych przekłada się na efektywność i energię do codziennych zadań. 

Inna teoria wellbeingu została zaproponowana przez Martina Seligmana – twórcę dziedziny nazywanej psychologią pozytywną. Opracował on również model PERMA, określający 5 elementów dobrego życia. 

Wellbeing nie może istnieć tylko w Twojej głowie. Dobrostan to połączenie dobrego samopoczucia, ale i rzeczywistego znaczenia, dobrych relacji i osiągnięć.

Martin Seligman

Poczucie dobrostanu a wellbeing w pracy 

Nie ma wątpliwości, że praca stanowi bardzo ważną część naszego życia. Pozwala nie tylko uzyskać niezbędne do utrzymania środki finansowe, ale jest również formą samorealizacji. Jeśli jednak chcemy zapewnić pracownikom odpowiednią równowagę, a więc i wysoką efektywność zawodową, musimy zadbać o wellbeing w organizacji. 

Problem w tym, że wiele firm definiuje to pojęcie tylko przez pryzmat zdrowia fizycznego. Tymczasem, jak pokazują omówione teorie, wellbeing w pracy należy rozpatrywać holistycznie. Co więcej, nie sprowadza się on do pojedynczych działań, jak np. kilkudniowe warsztaty czy wykupienie pakietu medycznego, ale jest długoterminową strategią, wpisaną na stałe w kulturę organizacyjną firmy. 

Chcesz wiedzieć więcej?

  1. Lunching.pl z certyfikatem Wellbeing Quality – Blog Lunching
  2. Jak zadbać o wellbeing finansowy pracowników? – Blog Lunching