12.09.2023 | HR wiedza

Różnorodność pokoleniowa w firmie – jak pogodzić odmienne potrzeby pracowników?

Obecnie, w jednej firmie mogą spotkać się przedstawiciele aż czterech różnych pokoleń: od Baby Boomers, poprzez Generacje X i Y, aż po pokolenie Z. Każde z nich przynosi ze sobą unikalne doświadczenia, perspektywy i oczekiwania względem pracodawcy. Jakie wyzwania i możliwości niesie za sobą różnorodność pokoleniowa w firmie?

Więcej